Mobilitet för patienter och personal

CoroNet är en mobil övervakningslösning där patienten rör sig fritt under säker övervakning och där personalen tar del av övervakningsinformation när de behöver det, där de behöver det.

CoroNet möter behoven inom modern kvalificerad hjärtsjukvård:

  • Flexibilitet för patienten – gränsen mellan traditionell sängövervakning och telemetri raderas ut; en patient kan lämna sjukhussängen och röra sig fritt på avdelningen med bibehållen säkerhet och kvalitet i övervakningen.
  • Flexibilitet för personalen – med CoroNets mobila visningsenheter blir patientövervakning tillgänglig när personalen behöver det, där de behöver det.
  • Obruten övervaknings- och informationskedja – gränserna mellan olika övervakningstillfällen i behandlingskedjan elimineras, dels från ambulansen (MobiMed Smart) via ankomst till sjukhus och vidare in på avdelningen, och dels när patienten behöver flyttas inom eller mellan avdelningar.
  • Unik egenutvecklad trådlös teknik – Ortivus trådlösa lösning är robust och säker med hög prestanda. Ortivus unika trådlösa övervakningslösning gör det möjligt att sända EKG kontinuerligt med full diagnostisk kvalitet, oavsett övrig trådlös miljö, vilket möter behoven och kraven på ökad flexibilitet i den moderna hjärtsjukvården.